Ms Thu Uyên - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Phạm Thu Uyên IELTS 7.5 Overall

  • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh trường đại học Hà Nội.
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, IELTS.
  • Từng dạy nhiều trung tâm Tiếng Anh lớn tại Hà Nội như: English World, GrapeSeed.
  • Cô luôn tạo không gian vui vẻ để học viên có thể hòa nhập, tham gia tích cực và đặt các câu hỏi trong lớp học.

  • Tag:
scrolltop