Chính sách hoàn, chuyển đổi, bảo lưu học phí

5 - 1 đánh giá

Ghi chú trên hợp đồng: Bên A: Worldlink; Bên B: Quý khách hàng

1.    Chuyển đổi học phí: Bên B được quyền chuyển đổi học phí đã nộp cho bên A cho học viên khác theo quy định như sau: Chuyển đổi 100% giá trị học phí còn lại của học viên cho học viên khác trong cùng tỉnh/ thành phố và cho cùng khóa học ( với điều kiện khóa học còn 100% hoặc tối thiểu 90 % giá trị hợp đồng) thì khi chuyển nhượng hợp đồng bên A sẽ thu một khoản phí cố định để chuyển học phí cho học viên khác là 1000.000 đồng và phí chênh lệch (nếu có) theo mức giá tại thời điểm chuyển đổi. Mỗi học viên chỉ được chuyển đổi học phí 01 lần cho học viên khác.

2.    Chính sách bảo lưu học phí: Bên B được quyền bảo lưu số học phí còn lại để giãn, hoãn khóa học với các quy định sau: a)    Bên B hoặc đại diện bên B phải đến địa chỉ của bên A để làm thủ tục bảo lưu học phí. Học viên chỉ được bảo lưu học phí vì lý do sức khỏe (có hồ sơ điều trị, khám bệnh của Bệnh viện); vì có lý do công tác đột xuất (có quyết định hoặc lịch trình công tác của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của tổ chức nơi bên B công tác, làm việc) hoặc do thay đổi lịch học của trường học nơi học viên đang học tập (có xác nhận của trường học).

b)    Thời hạn bảo lưu tối đa là 03 tháng. Sau thời hạn trên nếu học viên không liên hệ để tiếp tục học, bên A sẽ hủy hiệu lực bảo lưu học phí và không hoàn trả học phí cho học viên.

c)    Bên B được bảo lưu học phí trong thời hạn 03 tháng nếu tiếp tục quay lại học chỉ được học đúng khóa học mà học viên đã đăng ký học và đang bảo lưu. Bên B chỉ được bảo lưu học phí 01 lần duy nhất cho mỗi khóa học. Phí bảo lưu là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng/lần).

d)    Nếu bên B đã bảo lưu học phí thì không được chuyển học phí đã bảo lưu cho học viên khác.

e)    Bên A chỉ bảo lưu số tiền học phí còn lại, không bảo lưu số giờ học còn lại, trong trường hợp bên A thay đổi chính sách học phí, học viên phải đóng thêm phần học phí chênh lệch (nếu có) khi tiếp tục tham gia lại khóa học.

f)    Bên A chỉ chấp nhận khi có lý do chính đáng và giấy tờ hợp pháp chứng minh đúng sự việc.

3.    Chính sách hoàn trả học phí: Trong bất kỳ mọi trường hợp bên A không hoàn trả lại học phí, trừ trường hợp bất khả kháng như sau: 1.    Ốm nặng, tai nạn, thiên tai khiến bên B không thể tham gia học được thì bên A sẽ thanh lý hợp đồng và khấu trừ thuế VAT theo giá trị hợp đồng và phải có xác nhận của của địa phương hoặc bệnh viện chuẩn nhà nước; Phí hoàn lại sẽ bị trừ đi 50% tổng giá trị hợp đồng.

2.    Nếu trường hợp thi Ielts lần 1 không đỗ vì các lý do khách quan hoặc chủ quan trong quá trình thi mà bên B lỡ vi phạm quy chế thi, dẫn đến việc không lấy lại được chứng chỉ, thì bên A sẽ có trách nhiệm hỗ trợ bên B làm khiếu nại với cơ quan khảo thí để được hỗ trợ đúng quy định. Hoặc bên A sẽ hỗ trợ cho bên B học tiếp và thi tiếp trong thời gian 30 ngày gần nhất giúp bên B đạt mục tiêu công việc.  

Nội dung liên quan

scrolltop