Mr Bùi Ngọc Linh - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Thầy Bùi Ngọc Linh IELTS 8.5 Overall

  • Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Hà Nội
  • Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngôn ngữ và luyện thi IELTS
  • Biên phiên dịch kỹ thuật
  • Chuyên gia nghiên cứu lý thuyết Ngôn ngữ

  • Tag:
scrolltop