Mr Long Jorden - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Thầy Long Jordan IELTS 8.5 Overall

  • Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học London, Anh
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngôn ngữ và luyện thi IELTS
  • Chứng chỉ TESOL (Teaching English to speakers Other Languages)
  • Chứng chỉ TEFL (Teaching English as a Second Languages)
  • Tư vấn học thuật và Đào tạo kỹ năng mềm cho Du học sinh ở tập đoàn IEM

  • Tag:
scrolltop