Các Dạng bài trong IELTS Reading

5 - 1 đánh giá

Reading là một trong những kĩ năng quan trọng không chỉ trong IELTS mà còn trong việc sử dụng tiếng Anh thường ngày. Reading thực chất là một kĩ năng rất dễ lấy điểm nếu bạn hiểu câu hỏi và biết cách trả lời. Sau đây, Worldlink xin giới thiệu 10 dạng câu hỏi trong IELTS reading để bạn hiểu được nội dung và yêu cầu của mỗi dạng câu hỏi.

Các dạng câu hỏi trong IELTS Reading

Multiple choice questions – Câu hỏi trắc nghiệm

Có lẽ chúng ta đều quen thuộc với việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Dạng câu hỏi này sẽ yêu cầu chúng ta chọn câu trả lời đúng nhất từ những lựa chọn ABCD. Kiểu câu hỏi này sẽ đánh giá khả năng để ý đến chi tiết của bạn.

Information identification questions – Câu hỏi xác thực thông tin

Câu hỏi này sẽ có ba đáp án: True, False và Not Given. True là đúng, False là sai và Not Given là không được nhắc đến. Loại câu hỏi này sẽ thử thách chúng ta trong việc xác định liệu thông tin có được nhắc đến trong bài viết hay không và nếu có thì thông tin đó có chính xác hay không. Những câu hỏi này cũng sẽ đánh giá về khả năng chú ý đến chi tiết và khả năng đọc hiểu nội dung bài đọc của bạn.

Information matching – Nối thông tin

Dạng câu hỏi này đòi hỏi bạn phải tìm xem mỗi thông tin được nhắc đến trong đoạn văn nào. Để thực hiện tốt những câu hỏi này, bạn cần phải hiểu nội dung bài đọc và đặc biệt phải hiểu kĩ từng đoạn văn.

Head matching – Chọn tiêu đề 

Đề bài sẽ cho bạn một số tiêu đề và nhiệm vụ của bạn là phải chọn tiêu đề thích hợp với từng đoạn văn. Việc đọc và hiểu kĩ nội dung của từng đoạn văn sẽ giúp bạn tìm được tiêu đề phù hợp dễ dàng hơn.

Sentence completion – Hoàn thiện câu

Đề bài sẽ cho bạn một số câu chưa hoàn thiện và bạn sẽ phải tìm đáp án trong bài đọc để hoàn thiện câu đấy. Để trả lời câu hỏi, bạn cần phải nhanh chóng khoanh vùng nội dung của câu hỏi trong bài đọc. Dạng cầu hỏi này sẽ có giới hạn về số lượng từ mà bạn có thể sử dụng để trả lời.

Summary completion – Hoàn thiện tóm tắt

Bạn sẽ được tiếp cận với một đoạn tóm tắt của bài đọc. Kiểu câu hỏi này sẽ đòi hỏi bạn phải tìm những từ khóa trong bài đọc để có thể hoàn thiện bản tóm tắt. Điều đáng lưu ý là kiểu câu hỏi này cũng có giới hạn về từ trong câu trả lời.

Features matching – Nối đặc điểm

Loại câu hỏi này sẽ đòi hỏi bạn phải chọn thông tin và những đặc điểm phù hợp của thông tin ấy. Những thông tin này có thể sẽ rất giống nhau nên bạn phải đặc biệt cẩn thận khi chọn. Một ví dụ là đề bài sẽ cho một số phát minh khác nhau và một số đặc điểm của chúng. Bạn sẽ phải chọn phát minh nào đi đôi với những đặc điểm nào.

Matching sentence endings – Nối kết thúc của câu

Đây có thể được coi là một trong những dạng câu hỏi đơn giản nhất trong phần Reading. Một phần của câu hỏi sẽ được trích ra từ bài đọc. Nhiệm vụ của bạn là tìm xem câu đó ở đâu trong bài và hoàn thiện phần còn lại của câu.

Short answer questions – Câu hỏi với câu trả lời ngắn

Hãy cực kì cẩn thận với dạng câu hỏi này! Bạn sẽ phải trả lời câu hỏi về chi tiết bài đọc nhưng sẽ có giới hạn từ trong câu trả lời của bạn. Như những câu có giới hạn về từ trong câu trả lời, kiểu câu hỏi này sẽ đánh giá bạn qua khả năng đọc hiểu chi tiết của bài đọc cũng như cách sử dụng từ để biểu đạt.

Diagram/ Table/ Note questions – Câu hỏi với biểu đồ, bảng thống kê, bảng tóm tắt

Đề bài sẽ cung cấp biểu đồ, bảng thống kê hoặc một đoạn tóm tắt và bạn sẽ phải điền vào ô trống cho sẵn để hoàn thành bảng thông tin ấy. Lưu ý rằng dạng câu hỏi này cũng sẽ có giới hạn về từ. Dạng câu hỏi này cũng sẽ thường được thấy trong phần Listening.

 

  • Tag:
scrolltop