Mr Minh Chiến - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Thầy Minh Chiến IELTS 7.5 Overall

  • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại Học Hà Nội.
  • IELTS 7.5 Overall, 9.0 Reading Skill.
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh và luyện thi IELTS.
  • Từng là Phiên dịch, biên dịch viên kĩ thuật.

  • Tag:
scrolltop