8 bước để viết bài luận đạt 8.0 IELTS

5 - 1 đánh giá

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, thí sinh được yêu cầu viết một bài luận. Để đạt 8.0, bạn cần biết các tiêu chí đánh giá, cấu trúc bài luận và những lỗi phổ biến cần tránh.

Trước hết, thí sinh cần nắm tiêu chí chấm điểm 8.0 với một bài viết IELTS:

Viết đúng chủ đề

- Giải quyết đầy đủ yêu cầu của đề bài

- Bài viết có cấu trúc rõ ràng, trả lời câu hỏi với các ý tưởng liên quan, mở rộng và hỗ trợ

Tính mạch lạc và chặt chẽ

- Sắp xếp thông tin và ý tưởng hợp lý

- Xử lý tốt tất cả khía cạnh của tính liên kết

- Phân chia đoạn văn đầy đủ và phù hợp

Từ vựng

- Sử dụng từ vựng đa dạng một cách trôi chảy và linh hoạt để truyền tải ý nghĩa chính xác

- Sử dụng thành thạo từ vựng phức tạp, không phổ biến

- Rất ít mắc lỗi chính tả hoặc cấu tạo từ

Ngữ pháp và độ chính xác

- Sử dụng nhiều cấu trúc khác nhau

- Đa số các câu không có lỗi

Theo các chuyên gia IELTS, 8 bước dưới đây giúp bạn đạt thang điểm 8 cho bài thi Viết phần 2:

Bước 1: Câu trả lời phù hợp với câu hỏi

Thí sinh cần trả lời những gì câu hỏi yêu cầu, đừng cố viết bài luận gần với một chủ đề mà bạn đã chuẩn bị trước đó. Bạn nên đưa ra ý tưởng và ví dụ quen thuộc, liên quan trực tiếp đến chủ đề và mở rộng câu trả lời bằng cách thêm những ý tưởng hỗ trợ cho câu hỏi.

Bạn không nên đưa ra thông tin thiếu liên quan; quá chung chung, mở hồ.

Bước 2: Trả lời tất cả phần của câu hỏi

Hãy xem một số ví dụ về các câu hỏi IELTS, xác định có bao nhiêu phần trong mỗi câu hỏi. Thí sinh phải trả lời các phần của câu hỏi để đạt được thang điểm 6 trở lên. Bạn cũng nhớ nêu rõ quan điểm của mình trong câu trả lời nhằm thể hiện bạn hiểu rõ đề bài và giữ quan điểm đó xuyên suốt bài viết.

Loại câu hỏi Có bao nhiêu phần? Cần có ý kiến không?
Mức độ đồng ý/ không đồng ý của bạn với nhận định này? Câu hỏi một phần Có, đồng ý hay phản đối, hoặc quyết định tại sao đồng ý/phản đối ngang nhau.
Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Câu hỏi ba phần - thảo luận cả hai quan điểm như đã nêu Có, thể hiện quan điểm của bạn. Đó có thể là một trong hai quan điểm trong đề bài hoặc kết hợp cả hai quan điểm.
Vì sao có vấn đề này? Trình bày lý do và đưa giải pháp? Câu hỏi ba phần Phần trình bày của bạn giải thích vì sao vấn đề xảy ra, nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề.
Nhược điểm của việc gì đó có nhiều hơn so với ưu điểm? Câu hỏi hai phần Có, bạn phải đưa ra được ưu điểm nhiều hơn hay nhược điểm nhiều hơn.
Vì sao có vấn đề này? Ảnh hưởng của vấn đề lên cá nhân và xã hội? Câu hỏi ba phần Bạn phải đưa ra nguyên nhân của vấn đề được đề cập và tác động hiện tại của vấn đề đó đối với cá nhân và xã hội.

Bước 3: Tổ chức bài luận hợp lý, với sự phát triển rõ ràng bằng cách sử dụng các cụm từ liên kết

Ý tưởng phải được thể hiện và sắp xếp rõ ràng, bắt đầu bằng việc giới thiệu và đi dần đến kết luận.

Nếu bạn được yêu cầu trình bày cả hai quan điểm và ý kiến của bạn, hãy nêu ý kiến của bạn ở đầu bài luận rồi tiếp tục trình bày cả hai quan điểm. Sau đó, bạn có thể quay lại ý kiến của mình và kết thúc bài luận. Đây là một cách hợp lý để thể hiện những ý tưởng này.

Nên:

- Đa dạng các từ và cụm từ liên kết, nhưng đừng lạm dụng chúng.

- Dùng các cụm trạng từ, thay vì các từ liên kết đơn lẻ cơ bản.

- Sử dụng tham chiếu và thay thế để tránh lặp lại (this/them/the issue/the problem).

- Sử dụng dấu câu để làm cho nội dung viết của bạn trở nên mạch lạc.

- Đảm bảo ý tưởng của bạn được sắp xếp đúng.

- Ý tưởng hợp lý và dễ theo dõi.

- Viết một đoạn riêng để giới thiệu và kết luận.

- Viết một đoạn cho mỗi ý tưởng hoặc lĩnh vực chủ đề.

Không nên:

- Sử dụng quá nhiều từ liên kết cơ bản như firstly (thay vào đó, hãy thử sử dụng The first reason for/The primary reason for this).

- Bắt đầu mỗi câu với một yếu tố liên kết. Cố gắng đặt nó vào giữa một câu. Ví dụ: Some people believe, however, that individuals must also take responsibility for the environment hoặc I believe, on the other hand, that individuals do have a responsibility to...

- Sử dụng số, biểu tượng hoặc chữ viết tắt (1, 2, etc, &, +).

- Dùng tiêu đề hoặc tiêu đề phụ.

- Gạch chân các từ hoặc cụm từ.

- Sử dụng các đoạn văn một câu.

- Bắt đầu mỗi câu với một công cụ liên kết.

Bước 4: Sắp xếp bài luận thành các đoạn văn

Thí sinh cần đảm bảo mỗi đoạn có một chủ đề rõ ràng và được phát triển với ít nhất hai câu. Bạn có thể sử dụng quy tắc "PEEL" khi viết bài luận.

Point (Điểm chính): Giới thiệu chủ đề hoặc câu chủ đề của bạn.

Example (Ví dụ): Một ví dụ củng cố quan điểm của bạn.

Explain (Giải thích): Tại sao dẫn chứng này củng cố quan điểm của bạn.

Link (Liên kết): Chuyển tiếp sang đề tài hoặc đoạn văn tiếp theo.

Bạn phải sử dụng đủ các đoạn văn để thể hiện rõ câu trả lời có tổ chức. Điều này sẽ cho thấy bạn có thể tổ chức và trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình một cách hợp lý.

Dưới đây là một số ý tưởng về số lượng đoạn văn bạn có thể đưa vào bài luận:

Loại câu hỏi Có bao nhiêu đoạn? Các đoạn văn
To what extent do you agree or disagree with this statement? Mức độ đồng ý/ không đồng ý của bạn với nhận định này? 4/5

- Giới thiệu

- Lý do tôi đồng ý/không đồng ý

- Lý do khác khiến tôi đồng ý/không đồng ý

- Đoạn phân tích những ý kiến trái chiều cho biết lý do tại sao tôi không đồng ý/phản đối

- Kết luận

Discuss both views and give your own opinion: Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn. 5

- Giới thiệu

- Một quan điểm

- Quan điểm còn lại

- Ý kiến của bạn

- Kết luận

Why is this so? Give reasons for this and solutions? Nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề đó là gì? 5

- Giới thiệu

- Lý do tại sao lại như vậy

- Lý do cho việc này

- Giải pháp cho việc này

- Kết luận

Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? Nhược điểm của du lịch quốc tế có nhiều hơn so với ưu điểm? 4

- Giới thiệu (nhiều ưu điểm hơn)

- Ưu điểm (3)

- Nhược điểm (2)

- Kết luận

Why is this so? What effect does it have on the individual and the society? Nguyên nhân và tác động của vấn đề đối với cá nhân và xã hội? 5

- Giới thiệu

- Vì sao lại thế

- Ảnh hưởng đến từng cá nhân

- Ảnh hưởng đến xã hội

- Kết luận

Bước 5: Sử dụng từ vựng không phổ biến và viết đúng chính tả

Trong mô tả thang điểm, một thí sinh đạt điểm 8 phải sử dụng từ phức tạp, không phổ biến một cách khéo léo. Khi học một ngôn ngữ, chúng ta dùng các thuật ngữ phổ biến và không phổ biến. Các thuật ngữ phổ biến là những từ ngữ và cụm từ được sử dụng hàng ngày để chỉ trải nghiệm cá nhân và thói quen.

Trong khi đó, các thuật ngữ không phổ biến được dùng khi chúng ta thảo luận về các chủ đề cụ thể hoặc khi dùng thành ngữ (idiomatic language), hay cụm động từ (phrasal verbs).

Tuy nhiên, bạn không nên dùng những từ ngữ cổ và không được dùng trong giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn chọn một từ đồng nghĩa, ý nghĩa phải giống nhau và không làm thay đổi ý tưởng được trình bày. Ví dụ, adolescent/teenager có ý nghĩa gần giống nhau và có thể được dùng thay thế cho nhau, tuy nhiên, toddler/baby có ý nghĩa khá khác nhau.

Kết hợp từ (collocation) cũng cần thiết cho thang điểm 8. Bạn cần phải biết những từ nào đi cùng nhau và những từ nào phù hợp để sử dụng cho các chủ đề khác nhau. Ví dụ, nếu đang thảo luận về tội phạm trẻ em, bạn có thể dùng thuật ngữ minor vì đây là thuật ngữ pháp lý mô tả trẻ em dưới 18 tuổi.

Nếu sử dụng các cụm động từ, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng đúng giới từ vì giới từ có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cụm động từ. Ví dụ: Throw out/away = vứt nhưng throw up = nôn/ói.

Bạn chỉ nên sử dụng thành ngữ nếu hiểu rõ chúng và phù hợp với chủ đề đang thảo luận.

Bước 6: Không sử dụng ngôn ngữ, cụm từ hoặc ví dụ được học thuộc lòng

Không sử dụng ngôn ngữ, cụm từ hoặc ví dụ được học thuộc lòng nào trong bài luận của bạn. Giám khảo sẽ dễ phát hiện và điều đó không thể hiện khả năng viết trôi chảy của bạn.

Thí sinh cũng nên tránh dùng quá nhiều cụm từ, thành ngữ và sáo ngữ thường được áp dụng trong văn nói. Các cụm từ này bao gồm: The grass is always greener on the other side; Love is blind; Off the top of my head; Old is gold; A friend in need is a friend indeed.

Ngoài ra, thí sinh không nên dùng một số thuật ngữ khi viết vì chúng mơ hồ và không trả lời câu hỏi một cách thích hợp. Bạn nên dùng ngôn ngữ rõ ràng và đưa ra lựa chọn từ ngữ phù hợp để thể hiện rõ ý tưởng của mình.

Không tốt Tốt Không tốt Tốt
Nowadays In recent times Crux of the discussion The main/key issue is...
Controversial issue Major issue e.g. For example,...
The pros and cons Benefits and drawbacks Every coin has two sides/faces There are both disadvantages and advantages...
Firstly Lack of education is another reason why... In a nutshell In conclusion...  

Bước 7: Sử dụng cấu trúc câu phức đa dạng

Để đạt điểm 8, bạn nên dùng nhiều cấu trúc khác nhau để trình bày ý tưởng, đồng thời đảm bảo câu của bạn không có lỗi.

Điều quan trọng là phải sử dụng kết hợp các câu phức và đơn. Nhưng hãy nhớ, câu phức không nên dài và phức tạp. Dấu chấm câu, viết hoa, dấu phẩy và dấu chấm cũng cần phải chính xác.

Bước 8: Danh sách kiểm tra

Sử dụng danh sách kiểm tra sau đây để chắc chắn rằng bài viết của bạn có tất cả nội dung đáp ứng tiêu chí của thang điểm 8.

Trả lời đúng trọng tâm đề bài

- Bạn có trả lời đủ các phần của câu hỏi không?

- Tất cả ý tưởng và lập luận của bạn có liên quan trực tiếp đến câu hỏi không?

- Bạn đã tránh trả lời chung chung đề tài này chưa?

- Giám khảo có biết chính xác bạn nghĩ gì và bạn đã trình bày quan điểm rõ ràng cho toàn bộ bài luận chưa?

- Bạn có giải thích cho các ý tưởng của mình với những ví dụ rõ ràng (không phải là kết quả nghiên cứu và khảo sát mơ hồ) không?

- Bạn có viết hơn 250 từ không?

Tính mạch lạc và chặt chẽ

- Giám khảo có thể theo dõi ý tưởng của bạn một cách dễ dàng, từ đầu đến cuối bài luận không?

- Diễn biến có rõ ràng (giới thiệu, ý tưởng chính với các ví dụ hỗ trợ, kết luận) không?

- Bạn có sử dụng từ và cụm từ liên kết đa dạng không?

- Bạn có tránh lặp lại và bắt đầu mỗi câu với từ liên kết ([Firstly... Secondly...Thirdly) không?

- Bạn có sử dụng từ thay thế (These issues...) và từ đồng nghĩa (problems/issues) một cách chính xác không?

- Bạn có viết đủ đoạn văn không?

- Bạn có sử dụng một đoạn văn để phát triển từng ý tưởng không?

- Có đoạn giới thiệu và kết thúc rõ ràng không?

Vốn từ vựng

- Có sử dụng một loạt từ vựng theo đúng đề tài không?

- Có lựa chọn từ vựng chính xác không?

- Có tránh ngôn ngữ học thuộc, sáo ngữ và thành ngữ không?

- Có sử dụng từ ghép (environmental problem, global issue) một cách chính xác không?

- Có dùng những từ không phổ biến một cách thích hợp (detrimental to, cultural diversity, measures) không?

- Đã sửa lỗi chính tả của mình chưa?

- Kiểm tra lỗi đánh máy chưa?

- Dùng đúng thì bạn muốn (trạng từ, danh từ, tính từ và động từ) chưa?

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

- Có dùng các cấu trúc đơn giản và phức tạp một cách chính xác không?

- Dùng nhiều cấu trúc (điều kiện, hiện tại hoàn thành, mệnh đề tương đối, động từ khiếm khuyết) không?

- Có tránh những câu dài và phức tạp không?

- Câu của bạn chính xác chưa?

- Dùng dấu câu chính xác không?

- Có sử dụng chữ in hoa để bắt đầu câu và cho các câu phù hợp không?

- Có sử dụng dấu phẩy trong các câu phức của mình, nếu cần? (If the government invests funds in implementing environmentally-friendly solutions, pollution in the atmosphere will be reduced)

- Có dùng chấm câu đầy đủ để hoàn thành câu không?

scrolltop