Tổng hợp tên các nước bằng tiếng Anh trên khắp thế giới

5 - 1 đánh giá

Quốc tịch thường ít được sử dụng trong các cuộc trò chuyện hằng ngày, chúng ta thường thấy chúng xuất hiện dưới dạng văn bản, tài liệu liên quan đến nhập cư hoặc du lịch.

Tuy nhiên, mở rộng vốn từ vựng là một điều thú vị và nên làm khi học tiếng Anh, nó sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề liên quan và tăng kiến thức tổng thể của bạn. Bài viết này, Worldlink cùng bạn tìm hiểu tên các nước bằng tiếng Anh trên thế giới, cũng như nguồn gốc của các loại ngôn ngữ này.