Ms Trần Ngân - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Trần Ngân IELTS 7.5 Overall

  • Cô tốt nghiệp loại giỏi khoa Ngôn Ngữ Anh trường ĐH Hà Nội.
  • Chứng chỉ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - Chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trẻ em, IELTS
  • Luôn tạo không gian vui vẻ để học viên có thể hòa nhập, tham gia tích cực và đặt các câu hỏi trong lớp học.

  • Tag:
scrolltop