Ms Hoàng Thanh - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Hoàng Thang IELTS 7.5 Overall

  • Cử nhân khoa Profession - Oriented Higher Education - POHE, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
  • IELTS 7.5 Overall, 8.5 Reading Skill
  • Gần 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh và luyện thi IELTS
  • Từng là phiên dịch các sự kiện về hội thảo kinh tế tại trường Đại học.

  • Tag:
scrolltop