Ms Đào Hạnh - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Đào Hạnh IELTS 7.5 Overall

  • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh trường đại học Hà Nội.
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trẻ em, IELTS
  • Từng dạy nhiều trung tâm Tiếng Anh lớn tại Hà Nội.
  • Cô vui vẻ, luôn khuyến khích quan tâm đến từng bạn học viên.
  • Theo cô: “Để yêu tiếng Anh, mỗi bạn cần sáng tạo cách học ngôn ngữ theo cách cảm nhận riêng”.

  • Tag:
scrolltop