Ms Chúng Huyền - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Chúng Thị Huyền IELTS 8.0 Overall

  • Thạc sĩ Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Hơn 10 năm giảng dạy & Đạo tạo CAE, FCE, PET, KET, ...
  • Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngôn ngữ và luyện thi IELTS
  • Chuyên gia nghiên cứu lý thuyết Ngôn ngữ

  • Tag:
scrolltop