Ms Khánh Linh - Worldlink

5 - 1 đánh giá

Cô Khánh Linh IELTS 8.0 Overall

  • Chứng chỉ C1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR)
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngôn ngữ và luyện thi IELTS
  • Thạc sỹ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế trường Đại học RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) 

  • Tag:
scrolltop