Lịch khai giảng

Học làm bánh

Khai giảng 10/11

Nấu chè & Đồ ăn vặt

Khai giảng 10/11

Barista cơ bản

Khai giảng 10/11

Barista nâng cao

Khai giảng 10/11

Pha chế tổng hợp

Khai giảng 10/11

Bartender

Khai giảng 10/11

Làm bánh mỳ Pháp

Khai giảng 10/11

Đầu bếp

Khai giảng 10/11

Học làm bánh

Khai giảng 10/11

Nấu chè & Đồ ăn vặt

Khai giảng 10/11

Barista cơ bản

Khai giảng 10/11

Barista nâng cao

Khai giảng 10/11

Pha chế tổng hợp

Khai giảng 10/11

Bartender

Khai giảng 10/11

Làm bánh mỳ Pháp

Khai giảng 10/11

Đầu bếp

Khai giảng 10/11

Học làm bánh

Khai giảng 10/11

Nấu chè & Đồ ăn vặt

Khai giảng 10/11

Barista cơ bản

Khai giảng 10/11

Barista nâng cao

Khai giảng 10/11

Pha chế tổng hợp

Khai giảng 10/11

Bartender

Khai giảng 10/11

Làm bánh mỳ Pháp

Khai giảng 10/11

Đầu bếp

Khai giảng 10/11

Đăng ký nhận tư vấn