Chiến thuật làm bài IELTS Listening dạng Pick From A List

CHIẾN THUẬT LÀM BÀI IELTS LISTENING DẠNG PICK FROM A LIST

🔥𝐁ướ𝐜 𝟏: Đọ𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐜â𝐮 𝐡ỏ𝐢 + 𝐆ạ𝐜𝐡 𝐜𝐡â𝐧 𝐭ừ 𝐤𝐡ó𝐚

Trong dạng bài này sẽ chỉ có 1 câu hỏi duy nhất và có rất nhiều đáp án, vì vậy bạn sẽ cần phải hiểu chúng thật kĩ vì đôi khi 1 vài chi tiết nhỏ thôi cũng có thể quyết định đáp án đúng sai. Chúng ta sẽ cần gạch chân những keywords mà nếu chỉ thay đổi 1 chút thôi cũng có thể thay đổi cả nghĩa của câu.

🔥𝐁ướ𝐜 𝟐: 𝐓𝐢𝐩𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮á 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐞

Đầu tiên, vì gần như tất cả các đáp án sẽ được nhắc đến nên hãy cẩn thận và luôn luôn nghe thật kỹ và đợi người nói finish câu đã thay vì chọn luôn khi bạn nghe được 1 từ trong đáp án.
-Nhìn chung thì người nói sẽ đi qua từng đáp án 1 theo thứ tự từ trên xuống (Trong đó có những đáp án bẫy và có đáp án đúng)

🔥𝐁ướ𝐜 𝟑: 𝐌ộ𝐭 𝐬ố 𝐥ư𝐮 ý

– Bạn có thể điền đáp án theo thứ tự nào cũng được.
– Pick from a list giống như 1 dạng bài dễ hơn của multiple choice (Vì chỉ có 1 câu hỏi) và độ trải dài của nó sẽ từ section 1 đến section 3.
Chúc các bạn ôn luyện thật tốt!

Bình luận bài viết

Ưu thế nổi bật
Của WorldLink

Uy tín

Trách nhiệm

Giấy phép

Đầy đủ

Tỉ lệ đỗ

visa cao

Hỗ trợ

sau du học

Đăng ký nhận tư vấn